OKTAY EVSEN İzmir Tabip Odası, pandemi döneminde işyeri hekimlerinin çalışma koşullarına ilişkin bir anket yaptı. Ankette, işyeri hekimlerine, Covid-19 salgınında işyerlerindeki çalışma şartları, işyerlerinde salgın yönetimi ve işçilerin periyodik muayeneleri hakkında sorular yönetildi. Toplam 224 işyeri hekiminin katıldığı ankette, “İşyeri hekimlerinin üçte ikisinin salgından korunamadan ve güvensiz fiziki çalışma şartlarında görev yaptığı” belirtti. Ankete katılan