Ticaret Bakanlığı, Malezya ve Yunanistan menşeli PÜ suni deri ithalatında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla dampinge karşı önlem uygulanmasını kararlaştırdı. akanlığın, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Çin menşeli “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri (PÜ suni deri)” ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin Malezya ve Yunanistan üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına