Hangi yiyecekler kâbus görmemize neden oluyor?

Çalışmanın araştırmacıları, Kanada’da bir üniversiteden 396 öğrencinin verilerini inceleyerek, belirli yiyeceklerin uyku düzeni, rahatsızlıkları ve rüyalar üzerinde etkili olduğunu buldu. Araştırmadan elde edilen…

Posted On